www.3178.com
| 首 页 | 公司简介 | 产品介绍 | 在线交易 | 联系我们 | English |
对氯三氟甲苯
间氨基三氟甲苯
4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯
www.3178.com
三氯甲苯
对氯三氟甲苯
间氯三氟甲苯
邻氯三氟甲苯
3.4-二氯三氟甲苯
2,4-二氯三氟甲苯
3,4,5-三氯三氟甲苯
 
www.3178.com

浙江康峰化工有限公司
Zhejiang Kangfeng Chemicals Co., Ltd.

地址:浙江省东阳市巍山镇学士宅工业区

电话:+86-579-86709298 86709155
         +86-13906793372 +86-15267919991,+86-13858977584浙江康峰化工有限公司

传真:+86-579-86709678

邮编:322104

网址:www.3178.com

E-mail:wukang@www.comwiton.com
            qimaoxin@www.comwiton.com